29 November, 2020

Lịch phát sóng Today TV 9/9/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 7
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 92
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 68
04:20:00 Today 18h
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 81
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 53
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 95
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 127
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 17
10:00:00 Hành trình ước mơ xanh – Số 39
10:30:00 365 ngày để yêu – Phần 2 – Tập 1
11:00:00 Giữ lấy tình yêu – Tập 12
12:00:00 Trở về ngày yêu ấy – Tập 1
13:00:00 Đẻ mướn – Tập 29
14:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 369
14:30:00 Just for laugh 2018 – Số 29
15:00:00 Đấu phá thương khung – Tập 38
16:00:00 Playlist Ngẫu hứng âm nhạc – Số 3
16:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 8
17:00:00 Giữ lấy tình yêu – Tập 13
18:00:00 Today 18h + Just for laugh 2018 – Số 29
18:30:00 365 ngày để yêu – Phần 2 – Tập 2
18:45:00 Cẩm nang làm đẹp – Số 225 + Mỹ vị 24 – Số 29
19:00:00 Đấu phá thương khung – Tập 39
20:00:00 Trở về ngày yêu ấy – Tập 2
21:00:00 Đẻ mướn – Tập 30
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 128
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 75