nGày 18/01/2020

Lịch phát sóng Today TV 9/9/2019

Lịch phát sóng Today TV 9/9/2019
00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 93
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 245
02:00:00Những khúc vọng xưa – Số 64
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 246
04:00:00Những khúc vọng xưa – Số 95
04:45:00Thế giới âm nhạc – Số 248
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 102
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00Just for laugh 2018 – Số 6
07:00:00Những khúc vọng xưa – Số 97
08:00:00Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 2
09:00:00Những khúc vọng xưa – Số 99
10:00:00Thế giới điện ảnh – Số 383
10:30:00Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 15
11:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 25
12:00:00Tình cuối thu
14:30:00Just for laugh Ver 2018 – Số 23
15:00:00Hành trình Bolero – Số 13
16:00:00Mẹ yêu bé – Số 93
16:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 28
17:00:00Của hồi môn – Tập 145
18:00:00Today 18h
18:15:00Today Life
18:30:00Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 16
19:00:00Tam sinh tam thế thập lý đào hoa – Tập 30
20:00:00Vú em bất đắc dĩ – Tập 1
21:00:00Đừng rời xa em – Tập 178
22:00:00Bản kê số phận -Tập 20
23:00:00Today 18h
23:30:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 26
Lịch phát sóng Today TV 9/9/2019