27 October, 2020

Lịch phát sóng Today TV 9/7/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 91
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 96
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 53
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 115
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 33
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 80
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 74
08:45:00 8h45: Cẩm nang làm đẹp – Số 216
09:00:00 Just for laugh 2018 – Số 33
09:30:00 Ngẫu hứng âm nhạc – Số 14
10:00:00 Đặc sản miền sông nước – Số 1
10:30:00 365 ngày để yêu – Tập 114
10:45:00 Mỹ vị 24 – Số 2
11:00:00 Em là định mệnh của đời anh – Tập 42
12:00:00 Vòng tròn tội lỗi – Tập 14
13:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 115
14:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 67
15:00:00 Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 27
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 26
16:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 36
17:00:00 Em là định mệnh của đời anh – Tập 43
18:00:00 Today 18h
18:15:00 365 ngày để yêu – Tập 115
19:00:00 Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 28
20:00:00 Vòng tròn tội lỗi – Tập 15
21:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 116
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 75
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 51