17 April, 2021

Lịch phát sóng Today TV 9/3/2021

Lịch phát sóng Today TV 9/3/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 56
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 76
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 62
04:20:00 Today 18h
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 114
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 7
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 92
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 83
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 23
10:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 461
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 59
11:00:00 Người chồng thủy chung – Tập 37
12:00:00 Cuộc chiến nhân tình – Tập 13
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 42
14:00:00 Hành trình Bolero – Số 8
14:30:00 Hành trình Bolero – Số 8
15:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 42
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 6
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 100
17:00:00 Người chồng thủy chung – Tập 38
18:00:00 Today 18h
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 60 + Gia vị yêu thương – Số 40
19:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 43
20:00:00 Cuộc chiến nhân tình – Tập 14
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 43
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 84
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 461
Lịch phát sóng Today TV 9/3/2021