5 March, 2021

Lịch phát sóng Today TV 9/2/2021

Lịch phát sóng Today TV 9/2/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 89
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số Tết
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 105
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 84
04:20:00 Today 18h
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 90
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 50
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 68
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 59
09:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 457 + 9h30: Ngẫu hứng âm nhạc – Số 11
10:00:00 Just for laugh 2018 – Số 35
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 43
11:00:00 Người chồng thủy chung – Tập 16
12:00:00 Yêu trọn một đời – Tập 42
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 21
14:00:00 Hành trình Bolero – Số 6
14:30:00 Hành trình Bolero – Số 6
15:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 21
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 44
16:30:00 Tết này làm gì – Số 1
17:00:00 Người chồng thủy chung – Tập 17
18:00:00 Ấm lòng ngày xuân – Số 1
18:30:00 Tết này làm gì – Số 2 + Gia vị yêu thương – Số 28
19:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 22
20:00:00 Yêu trọn một đời – Tập 43
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 22
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 60
23:00:00 Ấm lòng ngày xuân – Số 1
23:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 457
Lịch phát sóng Today TV 9/2/2021