nGày 21/10/2019

Lịch phát sóng Today TV 9/10/2019

Lịch phát sóng Today TV 9/10/2019
00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 76
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 247
02:00:00Just for laugh 2018 – Số 5
02:30:00Today 18h
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 246
03:45:00Những khúc vọng xưa – Số 78
04:30:00Today 18h
04:45:00Thế giới âm nhạc – Số 244
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 85
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00Just for laugh 2018 – Số 27
07:00:00Những khúc vọng xưa – Số 80
08:00:00Hôn lễ mùa thu -Tập 4
09:00:00Những khúc vọng xưa – Số 82
10:00:00Just for laugh Ver 2018 – Số 8
10:30:00Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 37
11:00:00Của hồi môn – Tập 170
12:00:00Vú em bất đắc dĩ – Tập 26
13:00:00Đừng rời xa em – Tập 203
14:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 19
14:30:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 19
15:00:00Tam sinh tam thế thập lý đào hoa – Tập 55
16:00:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 35
16:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 23
17:00:00Của hồi môn – Tập 171
18:00:00Today 18h Today Life
18:30:00Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 38
19:00:00Tam sinh tam thế thập lý đào hoa – Tập 56
20:00:00Vú em bất đắc dĩ – Tập 27
21:00:00Đừng rời xa em – Tập 204
22:00:00Hôn lễ mùa thu -Tập 5
23:00:00Today 18h
23:30:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 44
Lịch phát sóng Today TV 9/10/2019