6 March, 2021

Lịch phát sóng Today TV 9/1/2021

Lịch phát sóng Today TV 9/1/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 58
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 84
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 53
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 106
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 57
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 82
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 29
09:00:00 Just for laugh 2018 – Số 52
09:30:00 Ngẫu hứng âm nhạc – Số 35
10:00:00 Just for laugh 2018 – Số 59
10:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 452
11:00:00 Mối tình thuở ấy – Tập 34
12:00:00 Yêu trọn một đời – Tập 17
13:00:00 Đẻ mướn – Tập 132
14:00:00 Just for laugh Ver 2018 – Số 47
14:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 386
15:00:00 Thái tử phi giá đáo – Tập 25
16:00:00 Giai điệu quê hương – Số 7
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 106
17:00:00 Mối tình thuở ấy – Tập 35
18:00:00 Cơ hội đổi đời – Số 1
18:45:00 Gia vị yêu thương – Số 15
19:00:00 Thái tử phi giá đáo – Tập 26
20:00:00 Yêu trọn một đời – Tập 18
21:00:00 Đẻ mướn – Tập 133
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 30
23:00:00 Hành trình Bolero – Số 10
Lịch phát sóng Today TV 9/1/2021