26 November, 2020

Lịch phát sóng Today TV 8/8/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 74
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 249
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 118
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 83
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 97
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 59
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 63
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 100
09:00:00 Just for laugh 2018 – Số 46
09:30:00 Ngẫu hứng âm nhạc – Số 5
10:00:00 Just for laugh 2018 – Số 27
10:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 430
10:45:00 Mỹ vị 24 – Số 15
11:00:00 Hai người vợ – Tập 25
12:00:00 Vực thẳm chiều trôi – Tập 10
13:00:00 Đẻ mướn – Tập 2
14:00:00 Tôi yêu chợ Việt – Số 210
14:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 364
15:00:00 Đấu phá thương khung – Tập 11
16:00:00 Playlist Ngẫu hứng âm nhạc – Số 5
16:30:00 Người vẽ ước mơ – Số 19
17:00:00 Hai người vợ – Tập 26
18:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 71
19:00:00 Đấu phá thương khung – Tập 12
20:00:00 Vực thẳm chiều trôi – Tập 11
21:00:00 Đẻ mướn – Tập 3
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 101
23:00:00 Hành trình Bolero – Số 4