24 October, 2020

Lịch phát sóng Today TV 8/7/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 90
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 95
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 97
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 114
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 32
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 79
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 73
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 51
10:00:00 Hành trình ước mơ xanh – Số 33
10:30:00 365 ngày để yêu – Tập 113
11:00:00 Em là định mệnh của đời anh – Tập 41
12:00:00 Vòng tròn tội lỗi – Tập 13
13:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 114
14:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 360
14:30:00 Just for laugh 2018 – Số 59
15:00:00 Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 26
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 25
16:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 35
17:00:00 Em là định mệnh của đời anh – Tập 42
18:00:00 Today 18h
18:15:00 Muôn mặt cuộc sống ( Sức khỏe) – Số 2
18:30:00 365 ngày để yêu – Tập 114
18:45:00 Cẩm nang làm đẹp – Số 216 + Mỹ vị 24 – Số 2
19:00:00 Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 27
20:00:00 Vòng tròn tội lỗi – Tập 14
21:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 115
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 74
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 50