12 April, 2021

Lịch phát sóng Today TV 8/4/2021

Lịch phát sóng Today TV 8/4/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 86
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 98
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 240
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 92
04:20:00 Today 18h
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 97
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 33
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 75
08:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 1
09:00:00 Tiếng yêu muộn màng – Tập 20
10:00:00 Đặc sản miền sông nước – Số 40
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 81
11:00:00 CATFISH – BẠN HẸN BÍ ẨN TRÊN MẠNG – SỐ 2
12:00:00 Nàng trợ lý của anh – Tập 4
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 68
14:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 103
14:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 103
15:00:00 Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 12
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 24
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 79
17:00:00 Tiếng yêu muộn màng – Tập 21
18:00:00 Today 18h
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 82 + Gia vị yêu thương – Số 53
19:00:00 Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 13
20:00:00 Nàng trợ lý của anh – Tập 5
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 69
22:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 2
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 46
Lịch phát sóng Today TV 8/4/2021