23 November, 2020

Lịch phát sóng Today TV 7/9/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 57
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
02:00:00 Những khúc vọng xưa – Số 74
02:30:00 Những khúc vọng xưa – Số 74
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
03:45:00 Những khúc vọng xưa – Số 66
04:30:00 Những khúc vọng xưa – Số 66
04:45:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 79
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 51
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 93
08:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 2
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 16
10:00:00 Người vẽ ước mơ – Số 23
10:30:00 365 ngày để yêu – Tập 155
11:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 76
12:00:00 Trần Chân trở lại
13:00:00 Trần Chân trở lại
14:00:00 Trần Chân trở lại
14:30:00 Just for laugh 2018 – Số 55
15:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 3
16:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 435
16:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 6
17:00:00 Giữ lấy tình yêu – Tập 11
18:00:00 Today 18h + Đặc sản miền sông nước – Số 10
18:30:00 365 ngày để yêu – Tập 156
18:45:00 Mỹ vị 24 – Số 28
19:00:00 Đấu phá thương khung – Tập 37
20:00:00 Vực thẳm chiều trôi – Tập 36
21:00:00 Đẻ mướn – Tập 28
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 126
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 369