23 November, 2020

Lịch phát sóng Today TV 7/8/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 73
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 249
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 117
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 82
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 96
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 58
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 62
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 99
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 68
10:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 364
10:30:00 365 ngày để yêu – Tập 135
11:00:00 Hai người vợ – Tập 24
12:00:00 Vực thẳm chiều trôi – Tập 9
13:00:00 Đẻ mướn – Tập 1
14:00:00 Đặc sản miền sông nước – Số 5
14:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 430
15:00:00 Đấu phá thương khung – Tập 10
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 3
16:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 21
17:00:00 Hai người vợ – Tập 25
18:00:00 Today 18h
18:15:00 Muôn mặt cuộc sống ( Làm đẹp) – Số 9
18:30:00 365 ngày để yêu – Tập 136
18:45:00 Mỹ vị 24 – Số 15
19:00:00 Đấu phá thương khung – Tập 11
20:00:00 Vực thẳm chiều trôi – Tập 10
21:00:00 Đẻ mướn – Tập 2
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 100
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 64