11:58 AM - 22/01/2022

Lịch phát sóng Today TV 7/7/2021

Lịch phát sóng Today TV 7/7/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 82
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 115
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 88
04:20:00 Today 18h
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 93
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 7
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 68
08:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 91
09:00:00 Bản lĩnh người vợ – Tập 28
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 11
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 145
11:00:00 MTV Flashback – Số 2
12:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 110
13:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 111
14:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 478
14:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 412
15:00:00 Tìm anh trong mơ – Tập 33
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 4
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 109
17:00:00 Bản lĩnh người vợ – Tập 29
18:00:00 Today 18h + Just for laugh Ver 2021 – Số 16
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 146
18:45:00 Nhất gia bách truyện – Tập 146
19:00:00 Tìm anh trong mơ – Tập 34
20:00:00 Tình án vượt thời gian – Tập 22
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 144
22:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 92
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 116
Lịch phát sóng Today TV 7/7/2021