25 October, 2020

Lịch phát sóng Today TV 7/7/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 89
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 94
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 96
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 113
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 31
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 78
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 72
09:00:00 Just for laugh 2018 – Số 32
09:30:00 Ngẫu hứng âm nhạc – Số 13
10:00:00 Tôi yêu chợ Việt – Số 206
10:30:00 365 ngày để yêu – Tập 112
10:45:00 Mỹ vị 24 – Số 1
11:00:00 Em là định mệnh của đời anh – Tập 40
12:00:00 Vòng tròn tội lỗi – Tập 12
13:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 113
14:00:00 Hành trình Bolero – Số 7
15:00:00 Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 25
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 24
16:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 34
17:00:00 Em là định mệnh của đời anh – Tập 41
18:00:00 Today 18h
18:30:00 365 ngày để yêu – Tập 113
19:00:00 Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 26
20:00:00 Vòng tròn tội lỗi – Tập 13
21:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 114
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 73
23:00:00 Today 18h
23:15:00 Thế giới điện ảnh – Số 426