9 March, 2021

Lịch phát sóng Today TV 7/1/2021

Lịch phát sóng Today TV 7/1/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 56
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 82
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 98
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 104
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 55
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 80
08:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 10
09:00:00 Just for laugh 2018 – Số 51
09:30:00 Ngẫu hứng âm nhạc – Số 34
10:00:00 Đặc sản miền sông nước – Số 27
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 20
11:00:00 Mối tình thuở ấy – Tập 32
12:00:00 Gặp lại em lần nữa
14:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 93
15:00:00 Thái tử phi giá đáo – Tập 23
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 35
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 104
17:00:00 Mối tình thuở ấy – Tập 33
18:00:00 Today 18h
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 21
18:45:00 Gia vị yêu thương – Số 14
19:00:00 Thái tử phi giá đáo – Tập 24
20:00:00 Yêu trọn một đời – Tập 16
21:00:00 Đẻ mướn – Tập 131
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 28
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 24
Lịch phát sóng Today TV 7/1/2021