1 December, 2020

Lịch phát sóng Today TV 6/9/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 4
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
02:00:00 Những khúc vọng xưa – Số 73
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
04:00:00 Những khúc vọng xưa – Số 65
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 78
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Mẹ yêu bé – Số 84
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 92
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 125
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 15
10:00:00 Hóng chuyện – Số 6
10:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 368
11:00:00 Giữ lấy tình yêu – Tập 10
12:00:00 Vực thẳm chiều trôi – Tập 35
13:00:00 Đẻ mướn – Tập 27
14:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 434
14:30:00 Just for laugh Ver 2018 – Số 40
15:00:00 Đấu phá thương khung – Tập 36
16:00:00 Playlist Ngẫu hứng âm nhạc – Số 18
16:30:00 Mẹ yêu bé – Số 91
17:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 435
17:30:00 Just for laugh Ver 2018 – Số 52
18:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 369
18:20:00 18h20: Đẹp không giới hạn 2019 – Số 42
19:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 76
20:00:00 Trần Chân trở lại
22:00:00 22h15: Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 73
23:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 3