20 September, 2020

Lịch phát sóng Today TV 6/8/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 72
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 249
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 116
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 81
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 95
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 57
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 61
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 98
08:45:00 8h45: Cẩm nang làm đẹp – Số 220
09:00:00 Just for laugh 2018 – Số 45
09:30:00 Ngẫu hứng âm nhạc – Số 4
10:00:00 Đặc sản miền sông nước – Số 5
10:30:00 365 ngày để yêu – Tập 134
10:45:00 Mỹ vị 24 – Số 14
11:00:00 Hai người vợ – Tập 23
12:00:00 Vực thẳm chiều trôi – Tập 8
13:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 139
14:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 71
15:00:00 Đấu phá thương khung – Tập 9
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 2
16:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 20
17:00:00 Hai người vợ – Tập 24
18:00:00 Today 18h
18:15:00 365 ngày để yêu – Tập 135
19:00:00 Đấu phá thương khung – Tập 10
20:00:00 Vực thẳm chiều trôi – Tập 9
21:00:00 Đẻ mướn – Tập 1
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 99
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 63