25 October, 2020

Lịch phát sóng Today TV 6/7/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 88
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
02:00:00 Những khúc vọng xưa – Số 56
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
03:45:00 Những khúc vọng xưa – Số 95
04:45:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 112
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 30
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 77
08:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 1
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 50
10:00:00 Người vẽ ước mơ – Số 14
10:30:00 365 ngày để yêu – Tập 111
11:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 67
12:00:00 Đường cao tốc
14:30:00 Tu vấn sức khỏe cùng chuyên gia – Số 17
15:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 2
16:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 426
16:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 33
17:00:00 Em là định mệnh của đời anh – Tập 40
18:00:00 Today 18h
18:15:00 Đặc sản miền sông nước – Số 1
18:30:00 365 ngày để yêu – Tập 112
18:45:00 Mỹ vị 24 – Số 1
19:00:00 Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 25
20:00:00 Vòng tròn tội lỗi – Tập 12
21:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 113
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 72
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 360