14 May, 2021

Lịch phát sóng Today TV 6/5/2021

Lịch phát sóng Today TV 6/5/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 67
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 118
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 73
04:20:00 Today 18h
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 78
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 21
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 6
08:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 29
09:00:00 Ngược dòng thời gian để yêu anh – Tập 15
10:00:00 Đặc sản miền sông nước – Số 44
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 101
11:00:00 CATFISH – BẠN HẸN BÍ ẨN TRÊN MẠNG – SỐ 10
12:00:00 Bộ ba huyền thoại – Tập 12
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 92
14:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 107
14:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 107
15:00:00 Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 36
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 5
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 103
17:00:00 Ngược dòng thời gian để yêu anh – Tập 16
18:00:00 Today 18h
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 102
19:00:00 Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 37
20:00:00 Bộ ba huyền thoại – Tập 13
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 93
22:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 30
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 54
Lịch phát sóng Today TV 6/5/2021