9 March, 2021

Lịch phát sóng Today TV 6/2/2021

Lịch phát sóng Today TV 6/2/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 86
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 104
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 81
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 87
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 48
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 65
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 56
09:00:00 Just for laugh 2018 – Số 59
09:30:00 Ngẫu hứng âm nhạc – Số 4
10:00:00 Just for laugh 2018 – Số 34
10:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 456
11:00:00 Người chồng thủy chung – Tập 14
12:00:00 Yêu trọn một đời – Tập 40
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 19
14:00:00 Just for laugh Ver 2018 – Số 51
14:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 390
15:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 19
16:00:00 Giai điệu quê hương – Số 19
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 83
17:00:00 Người chồng thủy chung – Tập 15
18:00:00 Cơ hội đổi đời – Số 5
18:45:00 Gia vị yêu thương – Số 27
19:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 20
20:00:00 Yêu trọn một đời – Tập 41
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 20
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 57
23:00:00 Hành trình Bolero – Số 14
Lịch phát sóng Today TV 6/2/2021