29 November, 2020

Lịch phát sóng Today TV 5/9/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 3
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 90
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 64
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 77
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 50
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 91
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 124
09:00:00 Just for laugh 2018 – Số 57
09:30:00 Ngẫu hứng âm nhạc – Số 15
10:00:00 Just for laugh 2018 – Số 31
10:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 434
10:45:00 Mỹ vị 24 – Số 27
11:00:00 Giữ lấy tình yêu – Tập 9
12:00:00 Vực thẳm chiều trôi – Tập 34
13:00:00 Đẻ mướn – Tập 26
14:00:00 Just for laugh 2018 – Số 51
14:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 368
15:00:00 Đấu phá thương khung – Tập 35
16:00:00 Playlist Ngẫu hứng âm nhạc – Số 17
16:30:00 Người vẽ ước mơ – Số 23
17:00:00 Giữ lấy tình yêu – Tập 10
18:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 75
19:00:00 Đấu phá thương khung – Tập 36
20:00:00 Vực thẳm chiều trôi – Tập 35
21:00:00 Đẻ mướn – Tập 27
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 125
23:00:00 Hành trình Bolero – Số 8