13 May, 2021

Lịch phát sóng Today TV 5/5/2021

Lịch phát sóng Today TV 5/5/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 66
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 117
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 72
04:20:00 Today 18h
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 77
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 20
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 5
08:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 28
09:00:00 Ngược dòng thời gian để yêu anh – Tập 14
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 4
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 100
11:00:00 MTV Flashback – Số 2
12:00:00 Bộ ba huyền thoại – Tập 11
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 91
14:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 469
14:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 403
15:00:00 Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 35
16:00:00 Playlist Ngẫu hứng âm nhạc – Số 7
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 102
17:00:00 Ngược dòng thời gian để yêu anh – Tập 15
18:00:00 Today 18h + Just for laugh Ver 2021 – Số 9
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 101
18:45:00 Nhất gia bách truyện – Tập 101
19:00:00 Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 36
20:00:00 Bộ ba huyền thoại – Tập 12
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 92
22:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 29
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 107
Lịch phát sóng Today TV 5/5/2021