17 April, 2021

Lịch phát sóng Today TV 5/4/2021

Lịch phát sóng Today TV 5/4/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 83
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
02:00:00 Những khúc vọng xưa – Số 6
02:30:00 Những khúc vọng xưa – Số 6
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
03:45:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 89
04:30:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 89
04:45:00 Thế giới âm nhạc – Số 240
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 94
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 30
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 72
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 110
09:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 103
10:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 399
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 78 + Gia vị yêu thương – Số 51
11:00:00 CATFISH – BẠN HẸN BÍ ẨN TRÊN MẠNG – SỐ 1
12:00:00 Chí phèo ngoại truyện
13:00:00 Chí phèo ngoại truyện
14:00:00 Chí phèo ngoại truyện
14:30:00 Just for laugh 2021 – Số 6
15:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 4
16:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 465
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 76
17:00:00 Tiếng yêu muộn màng – Tập 18
18:00:00 Today 18h + Đặc sản miền sông nước – Số 40
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 79
19:00:00 Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 10
20:00:00 Nàng trợ lý của anh – Tập 2
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 66
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 111
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 399
Lịch phát sóng Today TV 5/4/2021