17 April, 2021

Lịch phát sóng Today TV 5/3/2021

Lịch phát sóng Today TV 5/3/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 99
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 74
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 58
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 110
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 4
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 88
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 79
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 19
10:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 394
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 57
10:45:00 Gia vị yêu thương – Số 38
11:00:00 Người chồng thủy chung – Tập 34
12:00:00 Cuộc chiến nhân tình – Tập 10
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 39
14:00:00 Đặc sản miền sông nước – Số 35
14:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 460
15:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 39
16:00:00 Playlist Ngẫu hứng âm nhạc – Số 5
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 97
17:00:00 Người chồng thủy chung – Tập 35
18:00:00 Today 18h
18:30:00 Just for laugh Ver 2021 – Số 3
18:45:00 Nhất gia bách truyện – Tập 58
19:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 40
20:00:00 Cuộc chiến nhân tình – Tập 11
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 40
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 80
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 37
Lịch phát sóng Today TV 5/3/2021