1 March, 2021

Lịch phát sóng Today TV 5/2/2021

Lịch phát sóng Today TV 5/2/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 85
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 103
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 80
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 86
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 47
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 64
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 55
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 7
10:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 390
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 41
10:45:00 Gia vị yêu thương – Số 26
11:00:00 Người chồng thủy chung – Tập 13
12:00:00 Yêu trọn một đời – Tập 39
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 18
14:00:00 Đặc sản miền sông nước – Số 31
14:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 456
15:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 18
16:00:00 Giai điệu quê hương – Số 18
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 82
17:00:00 Người chồng thủy chung – Tập 14
18:00:00 Today 18h
18:30:00 Just for laugh 2018 – Số 35
18:45:00 Nhất gia bách truyện – Tập 42
19:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 19
20:00:00 Yêu trọn một đời – Tập 40
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 19
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 56
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 33
Lịch phát sóng Today TV 5/2/2021