29 November, 2020

Lịch phát sóng Today TV 4/9/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 2
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 89
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 63
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 76
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 49
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 90
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 123
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 14
10:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 368
10:30:00 365 ngày để yêu – Tập 154
11:00:00 Giữ lấy tình yêu – Tập 8
12:00:00 Vực thẳm chiều trôi – Tập 33
13:00:00 Đẻ mướn – Tập 25
14:00:00 Đặc sản miền sông nước – Số 9
14:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 434
15:00:00 Đấu phá thương khung – Tập 34
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 15
16:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 5
17:00:00 Giữ lấy tình yêu – Tập 9
18:00:00 Today 18h
18:15:00 Muôn mặt cuộc sống ( Làm đẹp) – Số 11
18:30:00 365 ngày để yêu – Tập 155
18:45:00 Mỹ vị 24 – Số 27
19:00:00 Đấu phá thương khung – Tập 35
20:00:00 Vực thẳm chiều trôi – Tập 34
21:00:00 Đẻ mướn – Tập 26
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 124
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 2