29 October, 2020

Lịch phát sóng Today TV 4/7/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 86
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
02:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 425
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 93
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 93
04:20:00 Just for laugh 2018 – Số 33
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 110
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 29
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 75
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 70
09:00:00 Just for laugh 2018 – Số 30 + 9h30: Ngẫu hứng âm nhạc – Số 18
10:00:00 Just for laugh Ver 2018 – Số 28
10:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 425 + Mỹ vị 24 – Số 3
11:00:00 Em là định mệnh của đời anh – Tập 38
12:00:00 Vòng tròn tội lỗi – Tập 10
13:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 111
14:00:00 Tôi yêu chợ Việt – Số 205
14:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 359
15:00:00 Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 23
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 23
16:30:00 Người vẽ ước mơ – Số 14
17:00:00 Em là định mệnh của đời anh – Tập 39
18:00:00 Let me in -Tự tin tỏa sáng – Số 11
18:30:00 Gia vị cuộc sống – Số 12
19:00:00 Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 24
20:00:00 Vòng tròn tội lỗi – Tập 11
21:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 112
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 71
23:00:00 Hành trình Bolero – Số 15
23:30:00 Hành trình Bolero – Số 15