14 May, 2021

Lịch phát sóng Today TV 4/5/2021

Lịch phát sóng Today TV 4/5/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 65
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
02:00:00 Just for laugh 2021 – Số 6
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 116
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 71
04:20:00 Just for laugh 2021 – Số 7
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 76
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 19
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 4
08:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 27
09:00:00 Ngược dòng thời gian để yêu anh – Tập 13
10:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 469
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 99
11:00:00 RIDICULOUSNESS – CƯỜI CHÚT CHƠI – SỐ 9
12:00:00 Bộ ba huyền thoại – Tập 10
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 90
14:00:00 Hành trình Bolero – Số 16
14:30:00 Hành trình Bolero – Số 16
15:00:00 Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 34
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 4
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 101
17:00:00 Ngược dòng thời gian để yêu anh – Tập 14
18:00:00 Today 18h
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 100
19:00:00 Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 35
20:00:00 Bộ ba huyền thoại – Tập 11
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 91
22:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 28
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 469
Lịch phát sóng Today TV 4/5/2021