13 April, 2021

Lịch phát sóng Today TV 4/3/2021

Lịch phát sóng Today TV 4/3/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 98
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 120
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 57
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 109
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 3
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 87
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 78
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 18
10:00:00 Đặc sản miền sông nước – Số 35
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 56
11:00:00 Người chồng thủy chung – Tập 33
12:00:00 Cuộc chiến nhân tình – Tập 9
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 38
14:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 98
15:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 38
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 3
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 96
17:00:00 Người chồng thủy chung – Tập 34
18:00:00 Today 18h
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 57
18:45:00 Gia vị yêu thương – Số 38
19:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 39
20:00:00 Cuộc chiến nhân tình – Tập 10
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 39
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 79
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 36
Lịch phát sóng Today TV 4/3/2021