25 February, 2021

Lịch phát sóng Today TV 4/1/2021

Lịch phát sóng Today TV 4/1/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 53
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
02:00:00 Những khúc vọng xưa – Số 81
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
03:45:00 Những khúc vọng xưa – Số 95
04:45:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 101
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 52
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 77
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 25
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 84
10:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 386
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 17
10:45:00 Gia vị yêu thương – Số 12
11:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 93
12:00:00 Có căn nhà nằm nghe nắng mưa
14:30:00 Just for laugh 2018 – Số 39
15:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 4
16:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 452
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 101
17:00:00 Mối tình thuở ấy – Tập 30
18:00:00 Today 18h
18:15:00 Đặc sản miền sông nước – Số 27
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 18
19:00:00 Thái tử phi giá đáo – Tập 21
20:00:00 Yêu trọn một đời – Tập 14
21:00:00 Đẻ mướn – Tập 129
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 26
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 386
Lịch phát sóng Today TV 4/1/2021