7:23 AM - 09/12/2021

Lịch phát sóng Today TV 31/7/2021

Lịch phát sóng Today TV 31/7/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 59
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 85
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 65
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 117
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 31
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 92
08:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 115
09:00:00 Khi người đàn ông yêu – Tập 10
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 1
10:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 481
11:00:00 MTV Chart Attack – Số 17
12:00:00 Tình yêu sâu đậm – Tập 20
13:00:00 Cuộc đua tình ái – Tập 16
14:00:00 Just for laugh Ver 2021 – Số 6
14:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 415
15:00:00 Hạc lệ hoa đình – Tập 14
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 25
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 83
17:00:00 Khi người đàn ông yêu – Tập 11
18:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 112
19:00:00 Hạc lệ hoa đình – Tập 15
20:00:00 Tình yêu sâu đậm – Tập 21
21:00:00 Cuộc đua tình ái – Tập 17
22:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 116
23:00:00 Hành trình Bolero – Số 5
Lịch phát sóng Today TV 31/7/2021