23 September, 2020

Lịch phát sóng Today TV 31/7/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 66
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 112
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 75
04:20:00 Today 18h
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 89
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 52
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 55
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 93
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 64
10:00:00 Just for laugh Ver 2018 – Số 39
10:30:00 365 ngày để yêu – Tập 130
11:00:00 Hai người vợ – Tập 18
12:00:00 Vực thẳm chiều trôi – Tập 3
13:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 134
14:00:00 Đặc sản miền sông nước – Số 4
14:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 429
15:00:00 Đấu phá thương khung – Tập 4
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 45
16:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 16
17:00:00 Hai người vợ – Tập 19
18:00:00 Today 18h + Muôn mặt cuộc sống ( Làm đẹp) – Số 8
18:30:00 365 ngày để yêu – Tập 131
18:45:00 Mỹ vị 24 – Số 12
19:00:00 Đấu phá thương khung – Tập 5
20:00:00 Vực thẳm chiều trôi – Tập 4
21:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 135
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 94
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 61