30 November, 2020

Lịch phát sóng Today TV 31/10/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 78
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 82
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 75
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 85
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 5
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 57
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 172
09:00:00 Just for laugh 2018 – Số 39
09:30:00 Ngẫu hứng âm nhạc – Số 15
10:00:00 Just for laugh 2018 – Số 40
10:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 442
10:45:00 Mỹ vị 24 – Số 49
11:00:00 Mái ấm yêu thương – Tập 15
12:00:00 Hợp đồng yêu đương – Tập 21
13:00:00 Đẻ mướn – Tập 73
14:00:00 Just for laugh Ver 2018 – Số 37
14:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 376
15:00:00 Công lý – Tập 14
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 7
16:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 10
17:00:00 Mái ấm yêu thương – Tập 16
18:00:00 Ngẫu hứng âm nhạc – Số 29
19:00:00 Công lý – Tập 15
20:00:00 Hợp đồng yêu đương – Tập 22
21:00:00 Đẻ mướn – Tập 74
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 173
23:00:00 Hành trình Bolero – Số 16