5 March, 2021

Lịch phát sóng Today TV 31/1/2021

Lịch phát sóng Today TV 31/1/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 80
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
02:00:00 Những khúc vọng xưa – Số 88
02:30:00 Những khúc vọng xưa – Số 88
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 249
04:00:00 Những khúc vọng xưa – Số 75
04:20:00 Những khúc vọng xưa – Số 75
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 81
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Mẹ yêu bé – Số 96
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 59
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 50
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 5
10:00:00 Just for laugh 2018 – Số 45
10:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 389
11:00:00 Người chồng thủy chung – Tập 9
12:00:00 Yêu trọn một đời – Tập 35
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 14
14:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 455
14:30:00 Just for laugh Ver 2018 – Số 28
15:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 14
16:00:00 Giai điệu quê hương – Số 17
16:30:00 Mẹ yêu bé – Số 92
17:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 456 + Just for laugh Ver 2018 – Số 40
18:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 390
18:30:00 Đẹp không giới hạn – Số 59
19:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 97
20:00:00 Siêu sao siêu ngố
21:00:00 Siêu sao siêu ngố
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 51
23:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 4
Lịch phát sóng Today TV 31/1/2021