28 January, 2021

Lịch phát sóng Today TV 30/8/2020

Lịch phát sóng Today TV 30/8/2020

00:00:00 THIÊN KIM TRỞ VỀ – Tập 15 (Trung Quốc)
01:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 27 (Đài Loan)
02:00:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 9 (Trung Quốc)
03:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 46 (Hàn Quốc)
04:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 28 (Trung Quốc)
05:00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 66 (Trung Quốc)
06:00:00 THIÊN KIM TRỞ VỀ – Tập 15 (Trung Quốc)
07:00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 66 (Trung Quốc)
08:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 28 (Trung Quốc)
09:45:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 27 (Đài Loan)
10:00:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 9 (Trung Quốc)
11:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 46 (Hàn Quốc)
12:00:00 THIÊN KIM TRỞ VỀ – Tập 16 (Trung Quốc)
13:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 28 (Trung Quốc)
14:00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 66 (Trung Quốc)
15:00:00 THIÊN KIM TRỞ VỀ – Tập 16 (Trung Quốc)
16:00:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 9 (Trung Quốc)
17:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 28 (Đài Loan)
18:00:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 10 (Trung Quốc)
19:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 47 (Hàn Quốc)
20:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 29 (Trung Quốc)
21:00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 67 (Trung Quốc)
22:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 47 (Hàn Quốc)
23:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 29 (Trung Quốc)
Lịch phát sóng Today TV 30/8/2020