30 October, 2020

Lịch phát sóng Today TV 30/7/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 65
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 111
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 74
04:20:00 Today 18h
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 88
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 51
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 54
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 92 + 8h45: Cẩm nang làm đẹp – Số 219
09:00:00 Just for laugh 2018 – Số 42 + 9h30: Ngẫu hứng âm nhạc – Số 1
10:00:00 Đặc sản miền sông nước – Số 4
10:30:00 365 ngày để yêu – Tập 129 + Mỹ vị 24 – Số 11
11:00:00 Hai người vợ – Tập 17
12:00:00 Vực thẳm chiều trôi – Tập 2
13:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 133
14:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 70
14:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 70
15:00:00 Đấu phá thương khung – Tập 3
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 44
16:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 15
17:00:00 Hai người vợ – Tập 18
18:00:00 Today 18h
18:30:00 365 ngày để yêu – Tập 130
19:00:00 Đấu phá thương khung – Tập 4
20:00:00 Vực thẳm chiều trôi – Tập 3
21:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 134
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 93
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 60