23 October, 2020

Lịch phát sóng Today TV 30/6/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 82
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
02:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 425
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 89
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 89
04:20:00 Just for laugh 2018 – Số 29
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 106
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 58
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 71
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 66
09:00:00 Just for laugh 2018 – Số 28 + 9h30: Ngẫu hứng âm nhạc – Số 11
10:00:00 Tôi yêu chợ Việt – Số 205
10:30:00 365 ngày để yêu – Tập 107 + Mỹ vị 24 – Số 1
11:00:00 Em là định mệnh của đời anh – Tập 34
12:00:00 Vòng tròn tội lỗi – Tập 6
13:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 107
14:00:00 Hành trình Bolero – Số 6
14:30:00 Hành trình Bolero – Số 6
15:00:00 Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 19
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 19
16:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 29
17:00:00 Em là định mệnh của đời anh – Tập 35
18:00:00 Just for laugh 2018 – Số 47
18:30:00 365 ngày để yêu – Tập 108
18:45:00 Gia vị cuộc sống – Số 10
19:00:00 Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 20
20:00:00 Vòng tròn tội lỗi – Tập 7
21:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 108
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 67
23:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 425
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 46