nGày 22/11/2019

Lịch phát sóng Today TV 30/6/2019

Lịch phát sóng Today TV 30/6/2019

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 244
02:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa – Số 90
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 243
03:45
Truyền hình
Những khúc vọng xưa – Số 71
04:45
Truyền hình
Thế giới âm nhạc – Số 247
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 78
06:00
Nhịp điệu cuộc sống
Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30
Thông tin giải trí
Nhỏ to cùng mẹ – Số 27
07:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa – Số 74
08:00
Chương trình thiếu nhi
Oan gia ngõ hẹp – Tập 14
08:30
Thông tin giải trí
8h45: Trải nghiệm và tin dùng – Số 49
09:00
Thông tin giải trí
Hành trình Bolero – Số 3
10:00
Thông tin giải trí
Just for laugh 2017 – Số 28
10:30
Thông tin giải trí
Tiếp sức hồi sinh – Số 315
11:00
Phim truyền hình
Của hồi môn – Tập 82
12:00
Phim truyền hình
Bản lĩnh người vợ – Tập 20
13:00
Phim truyền hình
Đừng rời xa em – Tập 118
14:00
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh – Số 373
14:30
Giới thiệu sản phẩm
Just for laugh 2017 – Số 7
15:00
Phim truyền hình Việt Nam
Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 16
16:35
Truyền hình
Nhỏ to cùng mẹ – Số 27
17:00
Phim truyền hình
Của hồi môn – Tập 83
18:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 9
19:00
Phim truyền hình
Quán ăn hạnh phúc – Số 4
19:50
Truyền hình
19h50: Hòa nhịp yêu – Số 10
20:00
Phim truyền hình
Gặp lại em lần nữa
22:00
Phim truyền hình
22h30: Oan gia ngõ hẹp -Tập 15
23:00
Truyền hình
Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 14
24:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa – Số 70

Lịch phát sóng Today TV 30/6/2019