16 May, 2021

Lịch phát sóng Today TV 30/4/2021

Lịch phát sóng Today TV 30/4/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 61
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 114
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 67
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 119
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 16
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 97
08:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 23
09:00:00 Ngược dòng thời gian để yêu anh – Tập 10
10:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 402
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 97
11:00:00 RIDICULOUSNESS – CƯỜI CHÚT CHƠI – SỐ 8
12:00:00 Bộ ba huyền thoại – Tập 7
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 87
14:00:00 Đặc sản miền sông nước – Số 43
14:30:00 Just for laugh 2021 – Số 14
15:00:00 Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 31
16:00:00 Playlist Ngẫu hứng âm nhạc – Số 6
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 98
17:00:00 Ngược dòng thời gian để yêu anh – Tập 11
18:00:00 Just for laugh Ver 2021 – Số 7
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 98
19:00:00 Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 32
20:00:00 Bộ ba huyền thoại – Tập 8
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 88
22:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 24
23:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 53
Lịch phát sóng Today TV 30/4/2021