12 April, 2021

Lịch phát sóng Today TV 30/3/2021

Lịch phát sóng Today TV 30/3/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 77
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 91
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 83
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 240
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 88
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 25
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 66
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 104
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 44
10:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 464
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 74
11:00:00 Tiếng yêu muộn màng – Tập 12
12:00:00 Cuộc chiến nhân tình – Tập 31
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 60
14:00:00 Hành trình Bolero – Số 11
15:00:00 Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 4
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 19
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 118
17:00:00 Tiếng yêu muộn màng – Tập 13
18:00:00 Today 18h
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 75
18:45:00 Gia vị yêu thương – Số 49
19:00:00 Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 5
20:00:00 Cuộc chiến nhân tình – Tập 32
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 61
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 105
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 464
Lịch phát sóng Today TV 30/3/2021