6 March, 2021

Lịch phát sóng Today TV 30/12/2020

Lịch phát sóng Today TV 30/12/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 93
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 76
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 90
04:20:00 Today 18h
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 96
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 48
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 72
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 20
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 81
10:00:00 Just for laugh 2018 – Số 49
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 14 + Gia vị yêu thương – Số 10
11:00:00 Mối tình thuở ấy – Tập 25
12:00:00 Yêu trọn một đời – Tập 9
13:00:00 Đẻ mướn – Tập 124
14:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 385
14:30:00 Just for laugh 2018 – Số 45
15:00:00 Thái tử phi giá đáo – Tập 16
16:00:00 Playlist Ngẫu hứng âm nhạc – Số 10
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 97
17:00:00 Mối tình thuở ấy – Tập 26
18:00:00 Today 18h + Muôn mặt cuộc sống ( Sức khỏe) – Số 11
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 15
18:45:00 Cẩm nang làm đẹp – Số 241
19:00:00 Thái tử phi giá đáo – Tập 17
20:00:00 Yêu trọn một đời – Tập 10
21:00:00 Đẻ mướn – Tập 125
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 21
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 91
Lịch phát sóng Today TV 30/12/2020