nGày 06/12/2019

Lịch phát sóng Today TV 30/11/2019

Lịch phát sóng Today TV 30/11/2019

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 240
02:00
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh – Số 394
02:30
Thông tin giải trí
Today 18h
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 248
03:45
Truyền hình
Những khúc vọng xưa – Số 83
04:30
Thông tin giải trí
Today 18h
04:45
Truyền hình
Thế giới âm nhạc – Số 246
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 89
06:00
Nhịp điệu cuộc sống
Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 9
07:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa – Số 85
08:00
Phim truyền hình
Duyên định kim tiền -Tập 10
09:00
Thông tin giải trí
Z Pop Dream ( số 5)
11:00
Phim truyền hình
Của hồi môn – Tập 215
12:00
Phim truyền hình
Lời nguyền gia tộc – Tập 37
13:00
Phim truyền hình
Vị vua huyền thoại – Tập 42
14:00
Thông tin giải trí
Tôi yêu chợ Việt – Số 193
14:30
Giới thiệu sản phẩm
Tiếp sức hồi sinh – Số 330
15:00
Phim truyền hình
Thần thám Bao Thanh Thiên – Tập 16
16:35
Truyền hình
Nhỏ to cùng mẹ – Số 4
17:00
Phim truyền hình
Của hồi môn – Tập 216
18:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 37
19:00
Phim truyền hình
Thần thám Bao Thanh Thiên – Tập 17
20:00
Phim truyền hình
Lời nguyền gia tộc – Tập 38
21:00
Phim truyền hình
Vị vua huyền thoại – Tập 43
22:00
Phim truyền hình
Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 3
23:00
Truyền hình
Hành trình Bolero – Số 1
24:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa – Số 77

Lịch phát sóng Today TV 30/11/2019