30 November, 2020

Lịch phát sóng Today TV 30/10/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 77
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 81
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 74
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 84
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 4
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 56
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 171
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 46
10:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 376
10:30:00 365 ngày để yêu – Phần 2 – Tập 38
11:00:00 Mái ấm yêu thương – Tập 14
12:00:00 Hợp đồng yêu đương – Tập 20
13:00:00 Đẻ mướn – Tập 72
14:00:00 Đặc sản miền sông nước – Số 17
14:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 442
15:00:00 Công lý – Tập 13
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 6
16:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 9
17:00:00 Mái ấm yêu thương – Tập 15
18:00:00 Today 18h
18:15:00 Just for laugh 2018 – Số 41
18:30:00 365 ngày để yêu – Phần 2 – Tập 39
18:45:00 Mỹ vị 24 – Số 49
19:00:00 Công lý – Tập 14
20:00:00 Hợp đồng yêu đương – Tập 21
21:00:00 Đẻ mướn – Tập 73
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 172
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 12