2 March, 2021

Lịch phát sóng Today TV 30/1/2021

Lịch phát sóng Today TV 30/1/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 79
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 99
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 249
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 74
04:20:00 Today 18h
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 80
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 42
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 58
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 49
09:00:00 Just for laugh 2018 – Số 58 + 9h30: Ngẫu hứng âm nhạc – Số 3
10:00:00 Just for laugh 2018 – Số 32
10:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 455
11:00:00 Người chồng thủy chung – Tập 8
12:00:00 Yêu trọn một đời – Tập 34
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 13
14:00:00 Just for laugh Ver 2018 – Số 50
14:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 389
15:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 13
16:00:00 Giai điệu quê hương – Số 16
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 77
17:00:00 Người chồng thủy chung – Tập 9
18:00:00 Cơ hội đổi đời – Số 4
18:30:00 Gia vị yêu thương – Số 24
19:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 14
20:00:00 Yêu trọn một đời – Tập 35
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 14
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 50
23:00:00 Hành trình Bolero – Số 13
23:30:00 Hành trình Bolero – Số 13
Lịch phát sóng Today TV 30/1/2021