30 September, 2020

Lịch phát sóng Today TV 3/9/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 1
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 88
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 62
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 75
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 48
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 89
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 122
08:45:00 8h45: Cẩm nang làm đẹp – Số 224
09:00:00 Just for laugh 2018 – Số 56
09:30:00 Ngẫu hứng âm nhạc – Số 14
10:00:00 Đặc sản miền sông nước – Số 9
10:30:00 365 ngày để yêu – Tập 153
10:45:00 Mỹ vị 24 – Số 26
11:00:00 Giữ lấy tình yêu – Tập 7
12:00:00 Vực thẳm chiều trôi – Tập 32
13:00:00 Đẻ mướn – Tập 24
14:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 75
15:00:00 Đấu phá thương khung – Tập 33
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 14
16:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 4
17:00:00 Giữ lấy tình yêu – Tập 8
18:00:00 Today 18h
18:15:00 365 ngày để yêu – Tập 154
19:00:00 Đấu phá thương khung – Tập 34
20:00:00 Vực thẳm chiều trôi – Tập 33
21:00:00 Đẻ mướn – Tập 25
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 123
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 1