26 November, 2020

Lịch phát sóng Today TV 3/8/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 69
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
02:00:00 Những khúc vọng xưa – Số 64
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
03:45:00 Những khúc vọng xưa – Số 78
04:45:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 92
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 54
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 58
08:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 1
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 66
10:00:00 Người vẽ ước mơ – Số 18
10:30:00 365 ngày để yêu – Tập 131
11:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 71
12:00:00 Ba ngày yêu
14:30:00 Just for laugh 2018 – Số 50
15:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 2
16:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 430
16:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 17
17:00:00 Hai người vợ – Tập 21
18:00:00 Today 18h
18:15:00 Đặc sản miền sông nước – Số 5
18:30:00 365 ngày để yêu – Tập 132
18:45:00 Mỹ vị 24 – Số 13
19:00:00 Đấu phá thương khung – Tập 7
20:00:00 Vực thẳm chiều trôi – Tập 6
21:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 137
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 96
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 364