28 July, 2021

Lịch phát sóng Today TV 3/7/2021

Lịch phát sóng Today TV 3/7/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 78
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 240
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 113
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 84
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 89
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 3
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 64
08:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 87
09:00:00 Bản lĩnh người vợ – Tập 25
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 9
10:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 477
11:00:00 MTV Chart Attack – Số 13
12:00:00 Tình án vượt thời gian – Tập 19
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 141
14:00:00 Just for laugh Ver 2021 – Số 21
14:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 411
15:00:00 Tìm anh trong mơ – Tập 30
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 1
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 106
17:00:00 Bản lĩnh người vợ – Tập 26
18:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 108
19:00:00 Tìm anh trong mơ – Tập 31
20:00:00 Tình án vượt thời gian – Tập 20
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 142
22:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 88
23:00:00 Hành trình Bolero – Số 1
Lịch phát sóng Today TV 3/7/2021