21 October, 2020

Lịch phát sóng Today TV 3/7/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 85
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
02:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 358
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 92
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 92
04:20:00 Just for laugh 2018 – Số 32
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 109
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 28
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 74
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 69
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 48
10:00:00 Just for laugh Ver 2018 – Số 27
10:30:00 365 ngày để yêu – Tập 110
11:00:00 Em là định mệnh của đời anh – Tập 37
12:00:00 Vòng tròn tội lỗi – Tập 9
13:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 110
14:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 359
14:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 425
15:00:00 Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 22
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 22
16:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 32
17:00:00 Em là định mệnh của đời anh – Tập 38
18:00:00 Muôn mặt cuộc sống ( Làm đẹp) – Số 4
18:30:00 365 ngày để yêu – Tập 111
18:45:00 Mỹ vị 24 – Số 3
19:00:00 Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 23
20:00:00 Vòng tròn tội lỗi – Tập 10
21:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 111
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 70
23:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 49
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 49