16 May, 2021

Lịch phát sóng Today TV 3/5/2021

Lịch phát sóng Today TV 3/5/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 64
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
02:00:00 Những khúc vọng xưa – Số 14
02:30:00 Những khúc vọng xưa – Số 14
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
03:45:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 70
04:30:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 70
04:45:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 75
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 18
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 3
08:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 26
09:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 107
10:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 403
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 98
11:00:00 CATFISH – BẠN HẸN BÍ ẨN TRÊN MẠNG – SỐ 9
12:00:00 Âm mưu giày gót nhọn
13:00:00 Âm mưu giày gót nhọn
14:00:00 Âm mưu giày gót nhọn
14:30:00 Just for laugh 2021 – Số 10
15:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 4
16:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 469
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 100
17:00:00 Ngược dòng thời gian để yêu anh – Tập 13
18:00:00 Just for laugh Ver 2021 – Số 8 + Đặc sản miền sông nước – Số 44
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 99
19:00:00 Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 34
20:00:00 Bộ ba huyền thoại – Tập 10
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 90
22:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 27
23:00:00 Just for laugh Ver 2021 – Số 8
23:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 403
Lịch phát sóng Today TV 3/5/2021