17 April, 2021

Lịch phát sóng Today TV 3/4/2021

Lịch phát sóng Today TV 3/4/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 81
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 95
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 87
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 240
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 92
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 29
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 70
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 108
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 48
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 10
10:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 464
11:00:00 Tiếng yêu muộn màng – Tập 16
12:00:00 Cuộc chiến nhân tình – Tập 35
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 64
14:00:00 Just for laugh Ver 2021 – Số 8
14:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 398
15:00:00 Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 8
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 21
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 75
17:00:00 Tiếng yêu muộn màng – Tập 17
18:00:00 Cơ hội đổi đời – Số 12
18:45:00 Gia vị yêu thương – Số 51
19:00:00 Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 9
20:00:00 Nàng trợ lý của anh – Tập 1
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 65
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 109
23:00:00 Hành trình Bolero – Số 4
Lịch phát sóng Today TV 3/4/2021